סכומי התקבולים הצפויים לעסק שלך בעתיד מגיעים משלושת המקורות הבאים:

  • תקבולים שטרם נפרעו: שורות תקבולים בקבלות שהופקו וטרם סומנו כתקבולים שנפרעו
  • דרישות לתשלום שטרם נגבו (נפרעו): חשבוניות עסקה/מס בסטאטוס "הודפסה"
  • הזמנות עם לוח תקבולים עתידיים: שורות תקבולים בהזמנות הנושאות תאריך תקבול שטרם הופקו להן חשבוניות/קבלות
X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו