דרישות תשלום פתוחות הן חשבוניות שהופקו (הודפסו) אך טרם נפרעו (כלומר, טרם הופקה להן קבלה המסומנת כקבלה שנפרעה).

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו