סטאטוס "ממתינה" משמש כטיוטא של הזמנה, לפני שתנאי ההזמנה נחתמו בינך לבין הלקוח. ככזו, לא ניתן להפיק מסמכים חשבונאיים להזמנה בסטאטוס "ממתינה".

סטאטוס "פתוחה" מתאר הזמנה פעילה, המהווה את הסכם המכר בינך לבין הלקוח, עם יתרות חיוביות, כלומר, שטרם נפרעה במלואה.

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו