באופן כללי, חשבונית מהווה בקשה לתשלום וקבלה מהווה רישום קבלת תשלום.

למסמכים החשבונאיים השונים משמעויות נוספות בהיבט חוקי המס, כדלהלן:

חשבונית עיסקה – דרישה לתשלום ללא התחייבות העברת סכום מע"מ שגבית מהלקוח לרשות המע"מ.

חשבונית מס – דרישה לתשלום עם התחייבות להעברת סכום המע"מ הנקוב בחשבונית לרשות המע"מ. יכולה לשמש גם כתעודת משלוח המלווה את הטובין בדרכו ללקוח.

קבלה – רישום קבלת תשלום והתחייבות העברת מס בגין ההכנסה לרשות מס הכנסה.

חשבונית מס/קבלה – איחוד חשבונית מס וקבלה במסמך אחד (שקול להפקה נפרדת של חשבונית מס וקבלה עבור אותה העסקה).

לתשומת לבך:

  • עוסק פטור אינו גובה מע"מ ואינו מעביר מע"מ לרשות המע"מ, לפיכך אינו מפיק חשבונית מס או חשבונית מס/קבלה.
  • לעיתים חולף זמן בין מועד הפקת דרישת התשלום (חשבונית מס) לקבלת התשלום מהלקוח. נוצר מצב לפיו אתה התחייבת להעביר את סכום המע"מ לרשות המע"מ הרבה לפני שקיבלת מהלקוח את סכום המע"מ הזה. על מנת להימנע מהעברת תשלום המע"מ לרשות המע"מ לפני שאתה קיבלת את התשלום (עם המע"מ) מהלקוח, מקובל להפיק חשבונית עסקה (ולא חשבונית מס) כדרישה לתשלום, ורק עם קבלת התשלום, להפיק חשבונית מס/קבלה.
X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו