בתהליך תקין, לאחר שהופקו עבור ההזמנה חשבוניות וקבלות על מלוא סכום ההזמנה (יתרות ההזמנה = אפס), היא תיסגר באופן אוטומטי. ניתן לשנות את סטאטוס ההזמנה ל-"סגורה" גם באופן ידני, אם כי אין זה מומלץ. הזמנה סגורה לא מאפשרת הפקת חשבוניות/קבלות, אינה מעדכנת יתרות ולכן הזמנה שנסגרה לפני שנפרעה במלואה תשקף תמונה עסקית חסרה.

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו