הממשק הפתוח הוגדר על ידי רשות מס ההכנסה עבור תוכנות מחשב הרשומות במאגר התוכנות של רשות מס הכנסה.

ממשק זה מייצר קבצי נתונים בתצורה סטנדרטית המאפשרת למערכות רשות מס ההכנסה לעבד ולהציג את הפעילות החשבונאית בעסק שלך.

אפשר שבעת ביקורת מאת רשות מס ההכנסה, תידרש להפעיל ממשק זה ולהעביר לנציגי רשות מס ההכנסה את הקבצים שהמערכת יצרה. העובדה שאתה משתמש בתוכנה הרשומה במאגר התוכנות של רשות מס ההכנסה עשויה להקל על תהליך הביקורת בעסק שלך, הואיל וכל המידע על פעילות העסק שלך יועבר בלחיצת כפתור לנציג רשות מס הכנסה.

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו