מסמך הזמנה מייצג את הסכם המכר בינך לבין הלקוח שלך, וככזה מהווה ציר מרכזי במערכת למעקב אחר התקדמות העיסקה, ובפרט אחר יתרות ההזמנה כדלהלן:

יתרה לדרישת תשלום: מייצגת את סכום ההזמנה שעבורו טרם הופקה חשבונית (מכל סוג שהוא).

יתרה לגבייה: מייצגת את סכום ההזמנה שעבורו טרם הופקה קבלה (מכל סוג שהוא).

החשבונייה שלי - יתרות הזמנה
החשבונייה שלי – יתרות הזמנה

יתרות ההזמנה משקפות את תהליך ההתחשבנות הרגיל מול הלקוח: בקשת תשלום באמצעות חשבונית, וקבלת התשלום באמצעות הפקת קבלה.

יש לזכור שהפקת המסמך נרשמת רק עם הדפסתו. רק חשבונית/קבלה בסטאטוס "הודפסה", או "נפרעה", נחשבת כמסמך שהופק.

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו