הכנסה נקבעת עם דיווח על תקבול (הפקת קבלה) לאחר שנפרע, כלומר, עם הפקת קבלה הכוללת שורות תקבולים המסומנות כתקבולים שנפרעו. לפיכך, סכומי ההכנסות המסוכמים במרכז המידע הכספי שייכים לשורות תקבולים המסומנות כתקבולים שנפרעו.

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו