הצג את כל הקטגוריות

הדף הראשי: משימות הממתינות לתשומת לבך

תקבולים הממתינים לפרעון הם שורות תקבולים שמועד פרעונם חלף אך הם טרם נפרעו.

מרכז המידע הכספי

הכנסה נקבעת עם דיווח על תקבול (הפקת קבלה) לאחר שנפרע, כלומר, עם הפקת קבלה הכוללת שורות תקבולים המסומנות כתקבולים שנפרעו. לפיכך, סכומי ההכנסות המסוכמים במרכז המידע הכספי שייכים לשורות תקבולים המסומנות כתקבולים שנפרעו.

סכומי התקבולים הצפויים לעסק שלך בעתיד מגיעים משלושת המקורות הבאים:

  • תקבולים שטרם נפרעו: שורות תקבולים בקבלות שהופקו וטרם סומנו כתקבולים שנפרעו
  • דרישות לתשלום שטרם נגבו (נפרעו): חשבוניות עסקה/מס בסטאטוס "הודפסה"
  • הזמנות עם לוח תקבולים עתידיים: שורות תקבולים בהזמנות הנושאות תאריך תקבול שטרם הופקו להן חשבוניות/קבלות

Load More

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו