הצג את כל הקטגוריות

משלוח הודעות ומסמכים ללקוחות

בעריכת נושא וגוף הודעות האימייל בהגדרות המערכת, ניתן לשבץ את התגיות החכמות הבאות:

התג <Doc_Number> יוחלף במספר המסמך החשבונאי המצורף להודעת האימייל.

התג <Recipient_Number> יוחלף בשם הנמען (איש הקשר של הלקוח הנבחר למסמך זה).

החשבונייה שלי - תגיות חכמות בהודעות אימייל ללקוח
החשבונייה שלי – תגיות חכמות בהודעות אימייל ללקוח

Load More

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו