הצג את כל הקטגוריות

הזמנות

שער ההמרה נמשך באופן אוטומטי מאתר האינטרנט של בנק ישראל, לפי התאריך הסמוך ביותר למועד המסמך שעבורו פורסם שער המרה.

ניתן לרשום שער המרה באופן ידני, במקום השער המוצע, או במקרים בהם אין חיבור לרשת האינטרנט בשעת עריכת הזמנה או חשבונית/קבלה.

חשבוניות וקבלות

שער ההמרה נמשך באופן אוטומטי מאתר האינטרנט של בנק ישראל, לפי התאריך הסמוך ביותר למועד המסמך שעבורו פורסם שער המרה.

ניתן לרשום שער המרה באופן ידני, במקום השער המוצע, או במקרים בהם אין חיבור לרשת האינטרנט בשעת עריכת הזמנה או חשבונית/קבלה.

לפי החוק, לא ניתן לעדכן מסמך חשבונאי לאחר שהופק. לפיכך, חשבונית/קבלה שהודפסה איננה ניתנת לעדכון.

חשבונית/קבלה בסטאטוס "ממתינה" ניתנת לעדכון, הואיל ומסמך בסטאטוס "ממתינה" נחשב כטיוטא.

מסמכי מקור מסוג: חשבונית מס, קבלה וחשבונית מס/קבלה חייבים בהדפסה לפני שניתן יהיה לשלוח העתק נאמן למקור באמצעות הודעת אימייל ללקוח.

ממתינה: המסמך בתהליך עריכה, נחשב כטיוטא בלבד.

הודפסה: המסמך הופק ועתה מהווה חלק ממערכת הנהלת החשבונות שלך לטובת דיווח על הכנסות, הפרשת מיסים וכד'.

נפרעה: כל תשלומי הקבלה (והחשבונית) נפרעו.

ביטול מסמך מסוג חשבונית מס, קבלה או חשבונית מס/קבלה לאחר שהופק, מחייב את הפעולות הבאות:

  1. הפקת מסמך זיכוי נגדי מאותו הסוג (בסכום שלא יעלה על סכום המסמך המקורי) indianpharmall.com.
  2. תיעוד סיבת הביטול בהערה.
  3. סימון מסמך המקור בתווית "מבוטל" ושמירתו

לביטול/זיכוי מסמך חשבונאי, הצב את הסמן על המסמך אותו יש לבטל בגיליון החשבוניות/קבלות ולחץ על הכפתור "בטל" אשר מעל הטבלה.

החשבונייה שלי - הפקת חשבונית זיכוי
החשבונייה שלי – הפקת חשבונית זיכוי

בהתאם לסוג המסמך ולסטאטוס שלו, החשבונייה שלי תנחה אותך איך לפעול במקביל לתהליך הוספת מסמך הזיכוי הנגדי, אם יש צורך בכך.

סכום ניקוי המס במקור יתועד כשורה בטבלת התשלומים על גבי הקבלה.

החשבונייה שלי תעזור לך בהזנת שורה זו, באופן הבא:

מלא את שורות התקבולים במלואם, ללא התחשבות בניכוי המס, כך שסך שורות התקבולים שווה לסכום הקבלה.

לחץ על הכפתור "ניכוי מס" אשר מתחת לטבלת התקבולים.

המערכת תחשב את סכום ניכוי המס לפי שיעורו המוגדר בלשונית "חשבוניות וקבלות" בהגדרות המערכת.

אם החישוב אינו תואם במדוייק את הסכומים אותם חישב הלקוח עבורך, תוכל לשנות סכומים אלו באופן ידני.

החשבונייה שלי - ניכוי מס במקור
החשבונייה שלי – ניכוי מס במקור

טיפ: על מנת שלא תשכח לחדש את אישור ניכוי המס במקור במועד, הוסף לעצמך תזכורת בדף הראשי של החשבונייה שלי.

מיתוג ועיצוב

לשונית "העסק שלך" בהגדרות המערכת מאפשרת לך לבחור שלושה צבעים המאפיינים את מיתוג העסק שלך.

החשבונייה שלי - מיתוג בצבעי העסק שלך
החשבונייה שלי – מיתוג בצבעי העסק שלך

צבעים אלו ישמשו בהפקת המסמכים החשבונאיים לפי הכללים הבאים:

הצבע הכהה מבין השלושה ישמש למלל ובו פרטי העסק שלך בראש המסמך.

הצבע הבהיר מבין השלושה ישמש לקווי הטבלאות, רקע כותרות הטבלאות ומלל ההערות.

הצבע השלישי ישמש למלל ובו שם ופרטי הלקוח בראש המסמך.

תוכל לשחק עם סדר הצבעים על מנת לקבל תוצאות שונות בעיצוב המסמכים החשבונאיים.

הכן מראש קובץ תמונה עם הלוגו שלך, גובה מומלץ: 183 פיקסלים (רוחב התמונה אינו מוגבל).

בלשונית "העסק שלך" בהגדרות המערכת סמן "הדפס לוגו" ולחץ על הכפתור "בחר קובץ…".

בחר את קובץ התמונה שהכנת ואשר העלאתו לחשבונייה שלי.

תצוגה מוקטנת של התמונה תוצג בחלון ההגדרות לאחר שקובץ התמונה שובץ בהצלחה במסמכים החשבונאיים שלך.

החשבונייה שלי - הוספת לוגו בראש המסמכים החשבונאיים
החשבונייה שלי – הוספת לוגו בראש המסמכים החשבונאיים

משלוח הודעות ומסמכים ללקוחות

לפי הוראות חוזר מנכ"ל 2004, ובהסתמך על חוק חתימה אלקטרונית (2001), על מנת שספק יוכל לשלוח מסמכי מקור חתומים בחתימה אלקטרונית במקום להדפיס אותם ללקוח, על הספק לעמוד בשורה של תנאים ומשימות, כדלהלן:

  • להתייצב באופן אישי בנקודת שירות של גורם מאשר מוכר על מנת לקבל תעודה אלקטרונית מאומתת ("מאושרת"). בישראל שתי חברות מורשות כגורם מאשר: personalID, Comsign.
  • להודיע בדאר רשום לפקיד השומה על כוונתו לשלוח מסמכים ממוחשבים
  • לקבל אישור בכתב ולשמור אותו, מכל לקוח (שאיננו אדם פרטי) המאשר לו לשלוח ללקוח מסמכים ממוחשבים
  • על הלקוח (באם אינו אדם פרטי) חלות הוראות בדבר שמירה וגיבוי מסמכים ממוחשבים

עם זאת, החוק מאפשר לרכוש תעודה אלקטרונית מבלי הצורך להתייצב באופן אישי בנקודת שירות של גורם מאשר מוכר, ובאמצעות תעודה אלקטרונית מאובטחת זו, ניתן להפיק מסמכים ממוחשבים חתומים אלקטרונית, כנגד אמצעי התשלום הבאים בלבד:

  • כרטיס אשראי הלקוח, כאשר השובר ערוך לפקודת הספק.
  • שיק לפקודת שם הלקוח, עליו נכתב "לא סחיר".
  • העברה בנקאית לחשבון הספק הכלול במערכת חשבונותיו.

כפי שניתן לראות, על מנת לוותר על הצורך להדפיס מסמכים חשבונאיים בהתאם לחוק, נדרשת השקעה לא מבוטלת מצד הספק, ובמקרים מסויימים גם מצד הלקוח, מה שהופך אפשרות זו למורכבת ליישום בשלב זה.

בבדיקה שערכנו עם שני הרוגמים המאשרים המוכרים, יישום פתרון זה עבור קהל לקוחותינו בהתאם לחוק, צפוי לעלות לכל לקוח מאות עד אלפי ש"ח, מדי שנה. לפיכך, החלטנו להמתין עם יישום פתרון זה לעת עתה.

הפתרון הפרקטי אותו אנו מציעים: הדפסת מסמכי המקור, בסמוך להדפסתם משלוח עותק נאמן למקור ללקוח בהודעת אימייל (בלחיצת כפתור), והעברת מסמכי המקור ללקוח במועד הנוח לשניכם (בדאר או בפגישה).

ניהול מוצרים ושירותים

זה תלוי באסטרטגית התמחור והצגת המחירים שלך, המערכת תומכת בשתי האפשרויות. בחר בשיטה המתאימה לך בהגדרות המערכת, לשונית "חשבוניות וקבלות". בהתאם לשיטה שבה בחרת, המערכת תוסיף מע"מ למחירי המוצרים שלך, או תפחית מע"מ ממחירי המוצרים שלך.

החשבונייה שלי - הגדרת אופן חישוב המע
החשבונייה שלי – הגדרת אופן חישוב המע"מ

Load More

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו