הצג את כל הקטגוריות

דו"חות

בדף הראשי של החשבונייה שלי, בתפריט הראשי מצד ימין, בחר "לעדכן תשלום מקדמות מס הכנסה".

החשבונייה שלי - תפריט ראשי
החשבונייה שלי – תפריט ראשי

תקופת המקדמות האחרונה תוצג בפניך עם סיכומי ההכנסות והניכויים כפי שיש למלא ולשלם.

תוכל לעדכן את סך המחזור העסקי, סכום הניכויים ויתרת ניכויים נגררת מחודשים קודמים לפני דיווח על תשלום המקדמות.

החשבונייה שלי - חישוב מקדמות מס הכנסה
החשבונייה שלי – חישוב מקדמות מס הכנסה

עם לחיצה על הכפתור "שמור דיווח וסגור" הדיווח לתקופה יישמר ולא ניתן יהיה לעדכן את סכומי הדיווח בתקופה זו.

לפני תחילת השימוש בדיווחי מקדמות מס הכנסה, הגדר את תקופת הדיווח של העסק שלך (חודשי או דו-חודשי) ואת שיעור המקדמות כפי שנקבע לך על ידי רשות מס ההכנסה בלשונית "רשויות המס" בהגדרות המערכת.

החשבונייה שלי - הגדרות רשויות המיסים
החשבונייה שלי – הגדרות רשויות המיסים

תוכל גם לשלוח לרואה החשבון שלך דו"ח המרכז את תשלומי מקדמות המס אותם שילמת: בלשונית הדו"חות בחר בדו"ח "מקדמות מס הכנסה", טווח התאריכים עבור שנת המס שהסתיימה מוצע לך.

Category: דו"חות

Load More

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו