הצג את כל הקטגוריות

דו"חות

בדף הראשי של החשבונייה שלי, בתפריט הראשי מצד ימין, בחר "לעדכן תשלום מקדמות מס הכנסה".

החשבונייה שלי - תפריט ראשי
החשבונייה שלי – תפריט ראשי

תקופת המקדמות האחרונה תוצג בפניך עם סיכומי ההכנסות והניכויים כפי שיש למלא ולשלם.

תוכל לעדכן את סך המחזור העסקי, סכום הניכויים ויתרת ניכויים נגררת מחודשים קודמים לפני דיווח על תשלום המקדמות.

החשבונייה שלי - חישוב מקדמות מס הכנסה
החשבונייה שלי – חישוב מקדמות מס הכנסה

עם לחיצה על הכפתור "שמור דיווח וסגור" הדיווח לתקופה יישמר ולא ניתן יהיה לעדכן את סכומי הדיווח בתקופה זו.

לפני תחילת השימוש בדיווחי מקדמות מס הכנסה, הגדר את תקופת הדיווח של העסק שלך (חודשי או דו-חודשי) ואת שיעור המקדמות כפי שנקבע לך על ידי רשות מס ההכנסה בלשונית "רשויות המס" בהגדרות המערכת.

החשבונייה שלי - הגדרות רשויות המיסים
החשבונייה שלי – הגדרות רשויות המיסים

תוכל גם לשלוח לרואה החשבון שלך דו"ח המרכז את תשלומי מקדמות המס אותם שילמת: בלשונית הדו"חות בחר בדו"ח "מקדמות מס הכנסה", טווח התאריכים עבור שנת המס שהסתיימה מוצע לך.

Category: דו"חות

הממשק הפתוח הוגדר על ידי רשות מס ההכנסה עבור תוכנות מחשב הרשומות במאגר התוכנות של רשות מס הכנסה.

ממשק זה מייצר קבצי נתונים בתצורה סטנדרטית המאפשרת למערכות רשות מס ההכנסה לעבד ולהציג את הפעילות החשבונאית בעסק שלך.

אפשר שבעת ביקורת מאת רשות מס ההכנסה, תידרש להפעיל ממשק זה ולהעביר לנציגי רשות מס ההכנסה את הקבצים שהמערכת יצרה. העובדה שאתה משתמש בתוכנה הרשומה במאגר התוכנות של רשות מס ההכנסה עשויה להקל על תהליך הביקורת בעסק שלך, הואיל וכל המידע על פעילות העסק שלך יועבר בלחיצת כפתור לנציג רשות מס הכנסה.

Category: דו"חות

שאלות כלליות

החשבונייה שלי - תעודת רישום תוכנה ברשות המיסים בישראל
החשבונייה שלי – תעודת רישום תוכנה ברשות המיסים בישראל

Load More

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו