הצג את כל הקטגוריות

הזמנות

מסמך הזמנה מייצג את הסכם המכר בינך לבין הלקוח שלך, וככזה מהווה ציר מרכזי במערכת למעקב אחר התקדמות העיסקה. בעוד שאת טבלת התשלומים ניתן לעדכן כאשר ההזמנה בסטאטוס "פתוחה", את תכולת ההזמנה – מוצרים/שירותים לא ניתן.

האפשרויות הבאות עשויות להתאים עבורך, היה והשתנו תנאי ההזמנה בינך ובין הלקוח:

 • ביטול ההזמנה ויצירת הזמנה חדשה (מומלץ אם עדין לא הופקו חשבוניות/קבלות להזמנה)
 • יצירת הזמנה חדשה עם התוספות להזמנה הקיימת
 • סגירת ההזמנה הקיימת (העברה ידנית לסטאטוס "סגורה") ויצירת הזמנה חדשה
Category: הזמנות

הצעות מחיר

שאר השורות מוסתרות על ידי חלונית "פירוט והערות". לחץ על כפתור החלפת התצוגה אשר מתחת לחלונית "פירוט והערות" לחשיפה/הסתרה של חלונית זו. הפריטים וההערות אותם הזנת אינם נמחקים בהחלפת התצוגה.

החשבונייה שלי - החלפת תצוגת פריטים בהצעות מחיר
החשבונייה שלי – החלפת תצוגת פריטים בהצעות מחיר

חשבוניות וקבלות

לפי החוק, לא ניתן לעדכן מסמך חשבונאי לאחר שהופק. לפיכך, חשבונית/קבלה שהודפסה איננה ניתנת לעדכון.

חשבונית/קבלה בסטאטוס "ממתינה" ניתנת לעדכון, הואיל ומסמך בסטאטוס "ממתינה" נחשב כטיוטא.

ניהול מוצרים ושירותים

בטופס הוספת מוצר/שירות, אם היחידות אותן תרצה להוסיף לא קיימות עדין, הזן אותן ישירות במקום לבחור מהרשימה יחידות קיימות. המערכת תזהה שהזנת מונח חדש והיא תציע לך להוסיף אותו לרשימת היחידות.

החשבונייה שלי - הוספת יחידות מידה חדשות
החשבונייה שלי – הוספת יחידות מידה חדשות

בטופס הוספת מוצר/שירות, אם קבוצת הפריטים אותה תרצה להוסיף לא קיימת עדין, הזן אותה ישירות במקום לבחור מהרשימה קבוצה קיימת. המערכת תזהה שהזנת מונח חדש והיא תציע לך להוסיף אותו לרשימת קבוצות הפריטים.

החשבונייה שלי - הוספת קבוצות פריטים חדשות
החשבונייה שלי – הוספת קבוצות פריטים חדשות

סיווג המוצר משמש בביקורת של נציג רשויות המס. ראה תשובה לשאלה: מה זה "ממשק פתוח (מס הכנסה)" ברשימת הדו"חות?

מאחר וכל מוצר מאופיין בשפה שבו שמו נרשם, במטבע שבו מחירו נקוב ובשפה המתארת את יחידות התמחור שלו, יש להגדיר מוצר שישמש אותנו במסמכים המיועדים ללקוחות בשפה העברית בש"ח, בנוסף להגדרתו בשפה האנגלית בכל מטבע אחר שבו הוא יתומחר. לדוגמא:

אתה מוכר שעות ייעוץ ללקוחות בארץ וללקוחות בחו"ל, במטבע דולר ארה"ב. לפיכך, הגדר שני מוצרים נפרדים:

ללקוחות בארץ:

 • ייעוץ לפי שעות
 • יחידות תמחור: "שעות"
 • מחיר: 300
 • מטבע: "שקל חדש"
 • שפה: "עברית".

ללקוחות בחו"ל:

 • Consulting by the Hour
 • יחידות תמחור: "Hour"
 • מחיר: 100
 • מטבע: "דולר ארה"ב
 • שפה: "אנגלית".

בדרך כלל, את שני המוצרים נשייך לאותה קבוצה ("ייעוץ", לפי דוגמא זו), על מנת לאגד את כל פעילות הייעוץ שלנו, בין אם נמכרה ללקוחות בארץ ובין אם נמכרה ללקוחות בחו"ל.

Load More

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו