הצג את כל הקטגוריות

הדף הראשי: משימות הממתינות לתשומת לבך

דרישות תשלום להפיק הן שורות הזמנות פתוחות שמועד התשלום הנקוב שלהן חלף או מתקרב (בשבוע הקרוב).

הזמנות הממתינות לגביה הן שורות הזמנות פתוחות שלהן הופקה דרישת תשלום (חשבונית) אך טרם נתקבל התשלום עבורן (לא הופקה קבלה).

דרישות תשלום פתוחות הן חשבוניות שהופקו (הודפסו) אך טרם נפרעו (כלומר, טרם הופקה להן קבלה המסומנת כקבלה שנפרעה).

הצעות מחיר פתוחות הן הצעות מחיר שטרם נסגרו. מוצג מספר הימים מאז שנפתחה הצעת המחיר.

תקבולים הממתינים לפרעון הם שורות תקבולים שמועד פרעונם חלף אך הם טרם נפרעו.

עבור עוסק חייב בדיווח מע"מ, חשבוניות מס להפיק הן שורות תקבולים שמועד פרעונם חלף או מתקרב (בשבוע הקרוב), שלהן לא מקושרת חשבונית מס. אלו הן קבלות שהופקו כנגד תשלומים דחויים, מתוך מטרה להפיק להם את חשבונית המס במועד הפירעון.

בדף הראשי של החשבונייה שלי תמצא את חלון התזכורות הסגול. בכותרת חלון התזכורות לחץ על כפתור הגדרת התזכורות (ציור של גלגל שיניים), שם תוכל לעדכן ולהוסיף תזכורות תקופתיות.

החשבונייה שלי - תזכורות אישיות
החשבונייה שלי – תזכורות אישיות

מרכז המידע הכספי

הכנסה נקבעת עם דיווח על תקבול (הפקת קבלה) לאחר שנפרע, כלומר, עם הפקת קבלה הכוללת שורות תקבולים המסומנות כתקבולים שנפרעו. לפיכך, סכומי ההכנסות המסוכמים במרכז המידע הכספי שייכים לשורות תקבולים המסומנות כתקבולים שנפרעו.

סכומי התקבולים הצפויים לעסק שלך בעתיד מגיעים משלושת המקורות הבאים:

  • תקבולים שטרם נפרעו: שורות תקבולים בקבלות שהופקו וטרם סומנו כתקבולים שנפרעו
  • דרישות לתשלום שטרם נגבו (נפרעו): חשבוניות עסקה/מס בסטאטוס "הודפסה"
  • הזמנות עם לוח תקבולים עתידיים: שורות תקבולים בהזמנות הנושאות תאריך תקבול שטרם הופקו להן חשבוניות/קבלות

מרכז המידע העסקי

מכירה נקבעת עם כריתת הסכם המכר בינך לבין הלקוח, כלומר, עם הקמת הזמנה. לפיכך, סכומי המכירות המסוכמים במרכז המידע העסקי שייכים לשורות הזמנות בסטאטוס "פתוחה" או "סגורה".

כפתורי המיון הקטנים אשר בכותרות העמודות "כמות פריטים" ו- "סכום עסקאות" בטבלת הלקוחות במרכז המידע העסקי, יאפשרו הצגת הלקוחות המובילים (מיון בסדר יורד) או האחרונים (מיון בסדר עולה) לפי כמות פריטים מוזמנת או לפי סכום עסקאות.

החשבונייה שלי - הצגת הלקוחות המובילים או האחרונים לפי מכירות
החשבונייה שלי – הצגת הלקוחות המובילים או האחרונים לפי מכירות

Load More

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו