הצג את כל הקטגוריות

הדף הראשי: משימות הממתינות לתשומת לבך

הצעות מחיר פתוחות הן הצעות מחיר שטרם נסגרו. מוצג מספר הימים מאז שנפתחה הצעת המחיר.

הזמנות

בטופס עדכון הצעת המחיר, לחץ על כפתור "צור הזמנה" (ציור של טבלה בצבע כתם – צבע ההזמנות במערכת ועליו סימן "+" ירוק).

החשבונייה שלי - הפוך הצעת מחיר להזמנה
החשבונייה שלי – הפוך הצעת מחיר להזמנה

הצעות מחיר

בלשונית "הצעות מחיר" בהגדרות המערכת תוכל לנסח את מלל הפתיח והתנאים הכלליים להצעות המחיר.

החשבונייה שלי - נוסח מלל קבוע בהצעות מחיר
החשבונייה שלי – נוסח מלל קבוע בהצעות מחיר

שאר השורות מוסתרות על ידי חלונית "פירוט והערות". לחץ על כפתור החלפת התצוגה אשר מתחת לחלונית "פירוט והערות" לחשיפה/הסתרה של חלונית זו. הפריטים וההערות אותם הזנת אינם נמחקים בהחלפת התצוגה.

החשבונייה שלי - החלפת תצוגת פריטים בהצעות מחיר
החשבונייה שלי – החלפת תצוגת פריטים בהצעות מחיר

באמצעות עמודת ה- "ימים" תוכל לפרט לוח זמנים להספקה, או קבלת תשלומים, כאשר בכל שורה אתה מציין את מספר הימים הנוספים הנדרשים מהשורה הקודמת.

לדוגמא: אתה מציע הצעה שבה נדרש תשלום מקדמה על סך 1,500 ש"ח עם קבלת ההזמנה. לאחר 7 ימים יידרש תשלום נוסף, עם הספקת השלב הראשון בפרוייקט, על סך 2,500 ש"ח. לאחר 5 ימים נוספים, יידרש התשלום האחרון, עם הספקת הפרוייקט המלא, על סך 3,500 ש"ח. טבלת התשלומים תיראה כך:

החשבונייה שלי - לוח תשלומים בהצעות מחיר
החשבונייה שלי – לוח תשלומים בהצעות מחיר

שורה מספר 6 מחושבת עבורך באופן אוטומטי, לנוחותך, על בסיס יתרת התשלום הנותר להשלמת סכום ההצעה המלא.

בטופס עדכון הצעת המחיר, לחץ על כפתור "העתק וצור הצעה חדשה" (ציור של טבלה בצבע חרדל – צבע הצעות המחיר במערכת ועליו סימן "+" ירוק).

החשבונייה שלי - שכפל הצעת מחיר
החשבונייה שלי – שכפל הצעת מחיר

אם סטאטוס ההצעה הוא "פתוחה" – ההצעה המשוכפלת תצטרף לקבוצת המסמכים של המסמך המשוכפל, אחרת, המסמך החדש יפתח קבוצה חדשה.

בטופס עדכון הצעת המחיר, לחץ על כפתור "צור הזמנה" (ציור של טבלה בצבע כתם – צבע ההזמנות במערכת ועליו סימן "+" ירוק).

החשבונייה שלי - הפוך הצעת מחיר להזמנה
החשבונייה שלי – הפוך הצעת מחיר להזמנה

מיתוג ועיצוב

לשונית "העסק שלך" בהגדרות המערכת מאפשרת לך לבחור שלושה צבעים המאפיינים את מיתוג העסק שלך.

החשבונייה שלי - מיתוג בצבעי העסק שלך
החשבונייה שלי – מיתוג בצבעי העסק שלך

צבעים אלו ישמשו בהפקת המסמכים החשבונאיים לפי הכללים הבאים:

הצבע הכהה מבין השלושה ישמש למלל ובו פרטי העסק שלך בראש המסמך.

הצבע הבהיר מבין השלושה ישמש לקווי הטבלאות, רקע כותרות הטבלאות ומלל ההערות.

הצבע השלישי ישמש למלל ובו שם ופרטי הלקוח בראש המסמך.

תוכל לשחק עם סדר הצבעים על מנת לקבל תוצאות שונות בעיצוב המסמכים החשבונאיים.

Load More

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו