הצג את כל הקטגוריות

הדף הראשי: משימות הממתינות לתשומת לבך

הזמנות הממתינות לגביה הן שורות הזמנות פתוחות שלהן הופקה דרישת תשלום (חשבונית) אך טרם נתקבל התשלום עבורן (לא הופקה קבלה).

הזמנות

בטופס עדכון הצעת המחיר, לחץ על כפתור "צור הזמנה" (ציור של טבלה בצבע כתם – צבע ההזמנות במערכת ועליו סימן "+" ירוק).

החשבונייה שלי - הפוך הצעת מחיר להזמנה
החשבונייה שלי – הפוך הצעת מחיר להזמנה

מסמך הזמנה מייצג את הסכם המכר בינך לבין הלקוח שלך, וככזה מהווה ציר מרכזי במערכת למעקב אחר התקדמות העיסקה. בעוד שאת טבלת התשלומים ניתן לעדכן כאשר ההזמנה בסטאטוס "פתוחה", את תכולת ההזמנה – מוצרים/שירותים לא ניתן.

האפשרויות הבאות עשויות להתאים עבורך, היה והשתנו תנאי ההזמנה בינך ובין הלקוח:

  • ביטול ההזמנה ויצירת הזמנה חדשה (מומלץ אם עדין לא הופקו חשבוניות/קבלות להזמנה)
  • יצירת הזמנה חדשה עם התוספות להזמנה הקיימת
  • סגירת ההזמנה הקיימת (העברה ידנית לסטאטוס "סגורה") ויצירת הזמנה חדשה
Category: הזמנות

אם הלקוח ביקש ממך לציין את מספר הזמנה במערכת שלו על גבי המסמכים החשבונאיים שלך, על מנת שיהיה לו קל לשייך את המסמכים שלך להזמנה אצלו במערכת, תוכל להזין מספר זה כמזהה ההזמנה אצל הלקוח. מספר זה יופיע על גבי המסמכים החשבונאיים שתשלח לו.

Category: הזמנות

בתהליך תקין, לאחר שהופקו עבור ההזמנה חשבוניות וקבלות על מלוא סכום ההזמנה (יתרות ההזמנה = אפס), היא תיסגר באופן אוטומטי. ניתן לשנות את סטאטוס ההזמנה ל-"סגורה" גם באופן ידני, אם כי אין זה מומלץ. הזמנה סגורה לא מאפשרת הפקת חשבוניות/קבלות, אינה מעדכנת יתרות ולכן הזמנה שנסגרה לפני שנפרעה במלואה תשקף תמונה עסקית חסרה.

Category: הזמנות

סטאטוס "ממתינה" משמש כטיוטא של הזמנה, לפני שתנאי ההזמנה נחתמו בינך לבין הלקוח. ככזו, לא ניתן להפיק מסמכים חשבונאיים להזמנה בסטאטוס "ממתינה".

סטאטוס "פתוחה" מתאר הזמנה פעילה, המהווה את הסכם המכר בינך לבין הלקוח, עם יתרות חיוביות, כלומר, שטרם נפרעה במלואה.

Category: הזמנות

מסמך הזמנה מייצג את הסכם המכר בינך לבין הלקוח שלך, וככזה מהווה ציר מרכזי במערכת למעקב אחר התקדמות העיסקה, ובפרט אחר יתרות ההזמנה כדלהלן:

יתרה לדרישת תשלום: מייצגת את סכום ההזמנה שעבורו טרם הופקה חשבונית (מכל סוג שהוא).

יתרה לגבייה: מייצגת את סכום ההזמנה שעבורו טרם הופקה קבלה (מכל סוג שהוא).

החשבונייה שלי - יתרות הזמנה
החשבונייה שלי – יתרות הזמנה

יתרות ההזמנה משקפות את תהליך ההתחשבנות הרגיל מול הלקוח: בקשת תשלום באמצעות חשבונית, וקבלת התשלום באמצעות הפקת קבלה.

יש לזכור שהפקת המסמך נרשמת רק עם הדפסתו. רק חשבונית/קבלה בסטאטוס "הודפסה", או "נפרעה", נחשבת כמסמך שהופק.

Category: הזמנות

הצעות מחיר

בטופס עדכון הצעת המחיר, לחץ על כפתור "צור הזמנה" (ציור של טבלה בצבע כתם – צבע ההזמנות במערכת ועליו סימן "+" ירוק).

החשבונייה שלי - הפוך הצעת מחיר להזמנה
החשבונייה שלי – הפוך הצעת מחיר להזמנה

מיתוג ועיצוב

לשונית "העסק שלך" בהגדרות המערכת מאפשרת לך לבחור שלושה צבעים המאפיינים את מיתוג העסק שלך.

החשבונייה שלי - מיתוג בצבעי העסק שלך
החשבונייה שלי – מיתוג בצבעי העסק שלך

צבעים אלו ישמשו בהפקת המסמכים החשבונאיים לפי הכללים הבאים:

הצבע הכהה מבין השלושה ישמש למלל ובו פרטי העסק שלך בראש המסמך.

הצבע הבהיר מבין השלושה ישמש לקווי הטבלאות, רקע כותרות הטבלאות ומלל ההערות.

הצבע השלישי ישמש למלל ובו שם ופרטי הלקוח בראש המסמך.

תוכל לשחק עם סדר הצבעים על מנת לקבל תוצאות שונות בעיצוב המסמכים החשבונאיים.

Load More

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו