הצג את כל הקטגוריות

הדף הראשי: משימות הממתינות לתשומת לבך

דרישות תשלום להפיק הן שורות הזמנות פתוחות שמועד התשלום הנקוב שלהן חלף או מתקרב (בשבוע הקרוב).

דרישות תשלום פתוחות הן חשבוניות שהופקו (הודפסו) אך טרם נפרעו (כלומר, טרם הופקה להן קבלה המסומנת כקבלה שנפרעה).

Load More

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו