הצג את כל הקטגוריות

משלוח הודעות ומסמכים ללקוחות

משלוח הודעות אימייל ללקוחות דורש הגדרת חשבון אימייל ממנו תישלחנה ההודעות. הגדרת חשבון האימייל אפשרית בלשונית "מערכת" בהגדרות המערכת.

אם מותקנת תוכנת Microsoft Outlook במחשב שלך עם הגדרת חשבון פעיל ממנו ניתן לשלוח הודעות אימייל, כל מה שצריך לעשות בהגדרת אופן משלוח ההודעות זה לבחור Outlook ברשימה.

החשבונייה שלי - הגדרת משלוח הודעות אימייל
החשבונייה שלי – הגדרת משלוח הודעות אימייל

לחלופין, ניתן להגדיר התחברות לשרתי אימייל המאפשרים חיבור בפרוטוקול SMTP. לשם כך, יש לדעת את שם שרת האימייל, מספר הערוץ (Port), שם המשתמש והסיסמא לחשבון ממנו רוצים לשלוח הודעות.

אם ברשותך חשבון Gmail בשרתי גוגל (Google), בחר באופן משלוח ההודעות: SMTP, והזן את ההגדרות הנוספות כדלהלן:

  • שרת אימייל: smtp.gmail.com
  • ערוץ: 465
  • סמן תקשורת מאובטחת (SSL)
  • השם והסיסמא שלך לחשבון הגוגל

לחץ על הכפתור "שלח הודעה לבדיקה" לפני שמירת ההגדרות על מנת לוודא שמשלוח הודעות האימייל הוגדר בהצלחה.

בנוסף, יש לאפשר קבלת הוראות למשלוח הודעות בצורה פחות מאובטחת בהגדרות החשבון שלכם בגוגל באופן הבא:

התחברו לחשבון הגוגל עם השם והסיסמא שלכם, בדפדפן האינטרנט שלכם. לאחר מכן, גשו לכתובת הבאה:

https://myaccount.google.com/lesssecureapps

הפעילו את המתג המאפשר התחברות פחות בטוחה לחשבון הגוגל שלכם.

החשבונייה שלי - הגדרות גוגל
החשבונייה שלי – הגדרות גוגל

הסברים אודות הגדרה זו ניתן למצוא כאן:

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=iw

Load More

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו